CÔNG TY 24H

Xây Dựng Thương Hiệu Và Quản Lý Giám Sát Điều Hành Từ Xa Như Thế Nào?


- Xây dựng thương hiệu + Đặt ra các kế hoạch marketing online đưa chiến lược đã có để nhân viên chỉ việc thực hiện. theo tuần, và theo tháng. + Tuyển các vị trí nhân viên bộ phận quay dựng thiết kế video clip, hình ảnh, bộ phận viết bài (content), bộ phận tạo pages, bộ phận đăng bài lên các kênh Youtube, Tiktok, Pages trang đã tạo và các trang website/blog, bộ phận đi chia sẻ Groups và đăng tin lên các trang rao vặt mua bán. - Quản lý giám sát và điều hành từ xa như thế nào? + Nhân viên sẽ báo cáo thống kê công việc hàng ngày đã xây dựng gửi cho bộ phận cấp trên qua Zalo hoặc Facebook. + Họp định kỳ. Mọi chi tiết kỹ hơn xin vui lòng liên hệ: CTY24H.COM CONGTY24H.COM  CTY24GIO.COM CONGTY24GIO.COM Tới số điện thoại và Email trên trang. Congty24gio@gmail.com Xây Dựng Thương Hiệu Và Quản Lý Giám Sát Điều Hành Từ Xa Như Thế Nào?

- Xây dựng thương hiệu

+ Đặt ra các kế hoạch marketing online đưa chiến lược đã có để nhân viên chỉ việc thực hiện. theo tuần, và theo tháng.

+ Tuyển các vị trí nhân viên bộ phận quay dựng thiết kế video clip, hình ảnh, bộ phận viết bài (content), bộ phận tạo pages, bộ phận đăng bài lên các kênh Youtube, Tiktok, Pages trang đã tạo và các trang website/blog, bộ phận đi chia sẻ Groups và đăng tin lên các trang rao vặt mua bán.

- Quản lý giám sát và điều hành từ xa như thế nào?

+ Nhân viên sẽ báo cáo thống kê công việc hàng ngày đã xây dựng gửi cho bộ phận cấp trên qua Zalo hoặc Facebook.

+ Họp định kỳ.

Mọi chi tiết kỹ hơn xin vui lòng liên hệ:


Tới số điện thoại và Email trên trang.