CÔNG TY 24H

Dịch vụ quảng bá xây dựng thương hiệu sản phẩm/dịch vụ công ty mới hoàn toàn

Chúng tôi đang quảng bá xây dựng thương hiệu sản phẩm và dịch vụ công ty mới hoàn toàn 100% Những việc sẽ làm: Xây dựng hệ thống Website, Blog, Google sites, vv... Viết nội dung cho web. Tạo địa chỉ Google Maps chỉ dẫn khách hàng tới cơ sở. Xây dựng hệ thống các trang mạng xã hội số lượng lớn như: Facebook, Youtube, Tiktok vv... Quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, vv... Lợi ích: Sản phẩm/dịch vụ thương hiệu cơ sở công ty doanh nghiệp có nhiều người biết đến. Bán hàng nhanh, doanh số tăng. Thương hiệu xuất hiện chia sẻ tràn lan dữ liệu trên Google, Youtube, và các trang mạng xã hội. Có lịch sử lâu đời trên internet. Uy tín, đảm bảo chất lượng tốt. Có 2 hình thức hợp tác: 1. Xây dựng hệ thống xong sẽ chuyển giao lại cho đối tác tự vận hành. 2. Xây dựng hệ thống xong tiếp tục quản lý từ xa duy trì. Liên hệ: https://www.congty24h.com/p/lien-he.html

Chúng tôi đang quảng bá xây dựng thương hiệu sản phẩm và dịch vụ công ty mới hoàn toàn 100%

Những việc sẽ làm:

Xây dựng hệ thống Website, Blog, Google sites, vv...

Viết nội dung cho web.

Tạo địa chỉ Google Maps chỉ dẫn khách hàng tới cơ sở.

Xây dựng hệ thống các trang mạng xã hội số lượng lớn như: Facebook, Youtube, Tiktok vv...

Quảng cáo Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, vv...

Lợi ích:

Sản phẩm/dịch vụ thương hiệu cơ sở công ty doanh nghiệp có nhiều người biết đến.

Bán hàng nhanh, doanh số tăng.

Thương hiệu xuất hiện chia sẻ tràn lan dữ liệu trên Google, Youtube, và các trang mạng xã hội.

Có lịch sử lâu đời trên internet.

Uy tín, đảm bảo chất lượng tốt.

Có 2 hình thức hợp tác:

1. Xây dựng hệ thống xong sẽ chuyển giao lại cho đối tác tự vận hành.

2. Xây dựng hệ thống xong tiếp tục quản lý từ xa duy trì.

Liên hệ: